Άπαντες αυτοαναιρούνται


Απαντες αυτοαναιρούνται αναλόγως της ισχύος τους στη Βουλή και οι πολίτες βουτάνε στα «Πάθη» τους, χωρίς να συνειδητοποιούν τη βάση των βασάνων τους.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις